اعلام آمادگی توکیو برای شرایط غیرمنتظره طی پرتاب ماهواره کره شمالی


تهران- ایرنا- نخست وزیر ژاپن با صدور دستور اقدامات لازم و آماده‌باش برای شرایط غیرمنتظره در پی پرتاب ماهواره موشکی کره شمالی، اعلام کرد که پدافند هوایی توکیو آماده اقدام مقتضی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298422/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%B7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87