استرالیا: کشور فلسطینی باید غیرنظامی باشد


تهران- ایرنا- آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا در راستای دخالت غرب و متحدانش در نحوه حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها، اعلام کرد که وجود یک کشور فلسطینی به هر شکل باید غیرنظامی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85375935/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF