استرالیا خواستار رفع کامل موانع تجاری با چین است


تهران- ایرنا- وزیر تجارت استرالیا گفت که رفع ممنوعیت‌های تجاری با چین که از زمان کرونا باقی مانده است، در اولویت گفت‌وگوهای وی با همتای چینی خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385778/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA