اروپا نباید برای توسعه همکاری با چین فرصت سوزی کند


تهران- ایرنا- پایگاه خبری گلوبال تایمز در گزارشی تحلیلی به نخستین سفر نخست وزیری چین به اروپا اشاره می کند و می نویسد اروپا نباید فرصتی بوجود آمده برای توسعه همکاری با چین را از دست بدهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149652/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF