ارتباط ریلی ایران و پاکستان؛ تکاپوی اسلام‌آباد برای جذب سرمایه‌گذاران چینی


اسلام‌آباد – ایرنا – همزمان با سفر نخست وزیر پاکستان به چین برای شرکت در سومین مجمع بین المللی «یک پهنه یک راه»، دولت اسلام‌آباد رایزنی با سرمایه‌گذاران چینی برای مشارکت در طرح نوسازی خط آهن “کویته-تفتان” به عنوان مسیر اصلی اتصال ریلی پاکستان با جمهوری اسلامی ایران و با هدف گسترش حمل و نقل ریلی در منطقه را در دستور کار قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259919/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86