ادعای پنتاگون: فعالیت‌های هوایی خطرناک چین ممکن است به جنگ منجر شود


تهران-ایرنا- یک مقام وزارت دفاع آمریکا در آسیا ادعا کرد: چین درگیر یک برنامه‌ سازمان‌یافته نظامی «خطرناک و تهدیدآمیز» که شامل رهگیری هواپیماهای ایالات متحده و متحدان آن است که می‌تواند به درگیری بین ایالات متحده و چین منجر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85262345/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1