ادعای قانونگذار آمریکایی: بحران مهاجرتی آمریکای لاتین به نفوذ چین مربوط می‌شود


تهران- ایرنا- یک قانونگذار ارشد جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به گسترش حضور چین در آمریکای لاتین، گفت که بحران مهاجرتی این منطقه به نفوذ پکن مربوط می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172120/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0