ادعای فایننشال تایمز در مورد افزایش صادرات یک ابزار پیشرفته چینی به روسیه


تهران- ایرنا- روزنامه فایننشال در گزارشی مدعی شد که صادرات یک نوع ابزار پیشرفته چینی به روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) ۱۰ برابر افزایش یافته است.   


منبع: https://www.irna.ir/news/85340965/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C