ادعای سئول در مورد عرضه تسلیحات پیونگ‌یانگ به مسکو در ازای مواد غذایی


تهران- ایرنا- کره‌جنوبی مدعی شد که کره‌شمالی در ازای دریافت مواد غذایی و دیگر ملزومات از روسیه، به مسکو مهمات و تسلیحات می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85399745/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF