ادعای رویترز: کره شمالی چند سفارتخانه خود را در سراسر جهان می‌بندد


تهران – ایرنا – خبرگزاری رویترز مدعی شد که کره شمالی در آستانه تعطیلی ۱۲ سفارتخانه خود در اسپانیا، هنگ کنگ و چندین کشور در آفریقا است که به معنی تعطیلی حدود ۲۵ درصد از سفارتخانه های این کشور در سراسر جهان خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85277267/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AF