اختلاف در پروژه ساخت جنگنده میان کره‌جنوبی و اندونزی


تهران- ایرنا- کره‌جنوبی مهندسان اندونزیایی را متهم کرده که فناوری‌های مرتبط با جنگنده KF-21 را هنگام بازدید از صنایع هوافضای کره به سرقت برده‌اند درحالیکه این مساله می‌تواند پروژه مشترک ساخت این هواپیما را به خطر بیاندازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85374392/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C