احیای روابط ایران و عربستان؛ جزو ۱۰ اتفاق مهم ۲۰۲۳ از منظر شینهوا


تهران- ایرنا- خبرگزاری شینهوا به مناسبت پایان سال میلادی ۱۰ اتفاق مهم ۲۰۲۳ را ذکر کرده که توافق ایران و عربستان با میانجی‌گری پکن از مهمترین آنها تلقی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338026/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%85-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7