اجساد پنج خدمه هواپیمای «اوسپری» آمریکا در ژاپن پیدا شد


تهران- ایرنا- منابع توکیو امروز دوشنبه اعلام کردند اجساد ۵ خدمه هواپیمای نظامی اوسپری آمریکا که هفته گذشته در آب‌های جنوب غربی ژاپن سقوط کرد در جریان عملیات جستجو در اعماق دریا یافت شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311745/%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF