اجازه مالزی به دیگر کشورها برای تعمیر کابل‌های زیردریا


تهران- ایرنا- وزیر حمل و نقل مالزی اعلام کرد: پوتراجایا (پایتخت اداری مالزی) از این پس به کشورهای دیگر کشورها اجازه می‌دهد کابل‌های زیردریا را در آب‌های این کشور تعمیر کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405914/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7