اثبات «برادری» ایران نسبت به ملت افغانستان با سفر هیات طالبان به تهران


تهران – ایرنا – حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رییس‌جمهوری در امور افغانستان در شبکه ایکس ( توییتر سابق ) نوشت: آنچه ایران در سفر هیئت اقتصادی به سرپرستی ملا برادر اثبات نمود، در یک کلمه به عنوان یک همسایه و عضوی از مجموعه منطقه ابراز “برادری” نسبت به ملت شریف افغانستان بود تا در گذر از “تحریم‌ها و تحدیدهای” ظالمانه و ناجوانمردانه عبور کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85287518/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86