ابراز نگرانی کره جنوبی درباره برخورد کشتی‌های فیلیپین و چین


تهران- ایرنا- وزارت خارجه کره جنوبی، در مورد برخورد کشتی‌های گارد ساحلی چین و فیلیپین در دریای جنوبی چین، منطقه‌ای که مدت‌ها مورد مناقشه بوده، ابراز نگرانی عمیق کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85411249/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86