آیا چین تهدیدی برای استرالیا به شمار می‌آید؟


تهران- ایرنا- یک مقام ارشد سابق استرالیایی با هشدار در مورد خطر رویکرد نظامی کانبرا در قبال چین، معتقد است که رونق اقتصادی کشورش به موفقیت‌های تجاری پکن و نه شکست آن، وابسته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378490/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF