آمریکا پس از سقوط مرگبار در نزدیکی ژاپن، ناوگان "اوسپری" خود را متوقف کرد


تهران- ایرنا- ارتش آمریکا پس از سقوط یک هواپیمای “اوسپری” که منجر به کشته شدن هشت نیروی ارتش این کشور در نزدیکی ژاپن شد، اعلام کرد که ناوگان این مدل هواپیمای نظامی خود را در سراسر جهان متوقف می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85314732/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF