آمریکا پروازهای«اوسپری» در ژاپن را ادامه می‌دهد


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت دفاع ژاپن به تازگی و تنها یک روز پس از سقوط هواپیمای «اوسپری» در ژاپن گفت که ارتش آمریکا با وجود درخواست توکیو برای زمین گیر شدن موقت این هواپیما، پروازهای آن را ادامه می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308184/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF