آمریکا و کره جنوبی : هرگونه حمله هسته‌ای کره شمالی با پاسخ کوبنده روبه رو خواهد شد


تهران- ایرنا- آمریکا و کره جنوبی بار دیگر تهدیدهای خود را علیه کره شمالی تکرار و اعلام کردند که هر گونه حمله هسته‌ای پیونگ یانگ با «پاسخ قاطع، کوبنده و سریع» مواجه شده و به «پایان دولت کیم» منجر خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85324294/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87