آمریکا: خواهان حداکثر خویشتنداری ایران و پاکستان هستیم/خواستار افزایش تنش‌ نیستیم


نیویورک – ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان این ادعا که  نگران احتمال افزایش تنش ها در منطقه خاورمیانه هستیم، گفت: از ایران و پاکستان می خواهیم که حداکثر خویشتنداری را بکار گیرند و پیام روشن ما به ایران این است که نمی‌خواهیم تنش ها افزایش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358614/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1