آمریکا ارسال بمب‌افکن و تجهیزات راهبردی به سئول را افزایش داده است


تهران- ایرنا – یک مقام ارشد سئول امروز سه شنبه اعلام کرد آمریکا ارسال بمب‌افکن های دارای محرک هسته ای و سایر تجهیزات راهبردی خود را به کره جنوبی افزایش داده است تا از تعهد امنیتی خود به سئول در قبال هشدار دادن به کره شمالی اطمینان حاصل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283735/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87