آغاز روز دوم نشست سران بریکس/ دیپلماسی راه حل عادلانه درگیریها + فیلم


تهران- ایرنا- رئیس جمهور آفریقای جنوبی امروز در دومین روز برگزاری پانزدهمین نشست سران بریکس گفت: بریکس در دهه های گذشته برای رشد و افزایش تجارت و سرمایه گذاری جهانی و چند جانبه گرایی کار کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208011/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7