آسیا؛ پیشتاز رشد جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر


تهران- ایرنا- به باور کارشناسان در دنیایی که تحولات آب و هوایی و مسائل مرتبط با آن یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی شناخته می‌شود، آسیا رهبری رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان را در دهه آینده بر عهده خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298085/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1