آخرین گزارش میزان تلفات کارخانه پتروشیمی چین


تهران- ایرنا- آخرین گزارش از انفجار کارخانه پتروشیمی استان پانجین چین حاکی از کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن ۳۰ نفر است. گفته می‌شود هشت نفر ناپدید شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000742/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86