آتش سوزی در مرکز چین ۲۵ کشته بر جای گذاشت


تهران- ایرنا- آتش سوزی در استان جیانگشی در مرکز چین به کشته شدن ۲۵ نفر منجر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85364725/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B5-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA